THE CHILD HAS GROWN AND DREAMS HAVE GONE

November 23rd, 2008

shen-wei-1.jpg

shen-wei.jpg

by Shen Wei

 

 

TO BE THERE

November 5th, 2008

shen-wei-3.jpg

shen-wei-2.jpg

photos by Shen Wei